Mitä vuokranantaja saa kysyä vuokralaiselta?

On tärkeää varmistaa, että vuokralaiset ovat luotettavia ja sopivat tarjottuun asuntoon. Siksi vuokranantaja haluaa saada mahdollisimman tarkat tiedot päätöksensä tueksi, mutta saattaa samalla pohtia, mitä on sopivaa kysyä. Tässä artikkelissa käydään asia läpi pääpiirteittäin. Seuraavat kysymykset ovat yleisesti käytettyjä ja ok.

  1. Henkilötiedot: Vuokranantajalla on oikeus pyytää vuokralaisehdokkaan henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta, yhteystietoja ja henkilötunnusta.
  2. Luottotiedot: Vuokranantajalla on oikeus kysyä vuokralaiselta luottotietoja varmistaakseen, että vuokralainen on hoitanut aiemmat maksunsa asianmukaisesti.
  3. Työ- tai opiskelutilanne: Vuokranantaja voi kysyä vuokralaisen työ- tai opiskelutilannetta varmistaakseen, että hänellä on vakituinen tulonlähde.
  4. Tulotiedot: Vuokranantaja voi pyytää vuokralaiselta todistusta tuloistaan, kuten palkkatodistusta, jotta voidaan arvioida hänen maksukykynsä.
  5. Muuton syy: Vuokranantaja voi kysyä vuokralaiselta syitä muuttoon ja miksi hän on kiinnostunut juuri tästä asunnosta tai alueesta.
  6. Huoneistoon asumaan tulevat henkilöt: Vuokranantajalla on oikeus pyytää tietoa siitä, ketkä kaikki tulevat asumaan vuokrahuoneistoon. Tämä auttaa vuokranantajaa arvioimaan asunnon käyttöä ja sopivuutta.
  7. Lapset: Vuokranantaja voi kysyä asuntoon muuttavien lasten lukumäärää ja ikää. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi asunnon koon ja turvallisuusnäkökohtien arviointiin.
  8. Vuokra-aika: Vuokranantaja voi tiedustella vuokra-ajan alkamisajankohtaa ja arvioitua kestoa.
  9. Lemmikit: Vuokranantaja voi kysyä, onko vuokralaisella lemmikkejä ja jos on, millaisia. Näin voidaan varmistaa sopivuus asuntoon.
  10. Suosittelun pyytäminen: Vuokranantaja voi pyytää vuokralaisehdokkaalta suositusta aikaisemmalta vuokranantajalta vahvistaakseen hänen luotettavuuttaan.

Vuokranantaja ei saa kysyä vuokralaiselta tietoja, jotka ovat syrjiviä tai jotka liittyvät yksityiselämään. Sellaisia ovat esimerkiksi uskonnollinen suuntaus, seksuaalinen suuntautuminen, parisuhdestatus, perhesuunnittelu, terveydentila tai vammaisuus. Myöskään rikosrekisterimerkintöjä ei saa kysyä tai pyrkiä selvittämään. On tärkeää, että vuokranantaja noudattaa lakia ja kunnioittaa vuokralaisen yksityisyyttä. Syrjintä ja yksityisyyden loukkaukset eivät kuulu asuntovuokraukseen.

Vuokravälitys Jyväskylä

Ota yhteyttä!
Vuokranurkka Oy

050 350 8310
info@vuokranurkka.fi