Vuokravälitys hinta – Mitä maksaa vuokravälitys?

Vuokravälitys hinta Vuokranurkka

Useimmilla vuokravälitysliikkeillä välityspalkkion suuruus on sidottu asunnosta saatavan vuokran määrään. Palkkio voi esimerkiksi olla yhden kuukauden vuokra (sisältää arvonlisäveron 24 %) tai yhden kuukauden vuokra, jonka päälle tulee vielä arvonlisävero. Tämän hinnoittelumallin hyvä puoli on se, että välittäjällä voi olla taloudellinen intressi saada asunnosta mahdollisimman korkea vuokra. Vuokrien eroissa puhutaan kuitenkin yleensä vain kympeistä, joten vaikutus on todellisuudessa melko vähäinen.

Vuokrasummaan sidotun hinnoittelumallin etuna on, että se voi tulla edulliseksi, jos asunnon vuokra on todella alhainen. Silloin välityspalkkiokaan ole kovin suuri. Usein yrityksillä on kuitenkin käytössään jokin minimilaskutus, jolloin tämäkin etu voi kadota.

Nykyään useat vuokravälittäjät ovat nykyään siirtyneet kiinteään hinnoitteluun. Tässä mallissa välityspalkkio määräytyy yleensä asuntotyypin (yksiöt, kaksiot, kolmiot jne.) mukaan. Hinnat on ilmoitettava kuluttajille niin, että verot sisältyvät hintaan, jos verojen eriyttämiseen hinnasta ei ole hyväksyttävää syytä. Kiinteiden hintojen paras puoli on selkeys. Asiakas näkee heti yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon palvelu maksaa.

Kun välityspalkkio on kiinteä, vuokravälittäjä pyrkii suosittelemaan asunnolle sellaista vuokraa, joka on mahdollisimman korkea, mutta myös sellainen, joka minimoisi tyhjien kuukausien riskin. Yksi tyhjä kuukausi saattaakin ottaa vuosikausia, ennen kuin se maksaa itsensä takaisin hiukan korkeamman vuokran muodossa.

Jos vuokravälityksen hinta perustuu asunnosta saatavan vuokran määrään, voivat kaikista halvimpien asuntojen välityspalkkiot olla suhteellisen edullisia (välittäjällä voi kuitenkin olla jokin minimilaskutus). Kuitenkin kun mennään kalliimman hintaluokan asuntoihin, välityspalkkio voi kohota poskettoman suureksi. Esimerkiksi jos kolmion vuokra olisi 900 euroa, olisi välityspalkkio pahimmillaan 900 euroa + alv 24 % = 1116 euroa. Tämä vähentää huomattavasti vuokranantajan halua antaa asuntonsa välitettäväksi.

Kiinteästi hinnoitellussa palvelussa voi säästää huomattavasti, jos asunnon vuokra on korkea. Kiinteä hinta kolmioille voi olla esimerkiksi 740 euroa. Tällöin yllämainitussa tapauksessa säästö olisi jopa 376 euroa (1116 euroa – 740 euroa).

Välitysliikkeen ansainta muodostuu välityspalkkioiden keskiarvosta. Pelkkien yksiöiden vuokraaminen pienellä välityspalkkiolla ei välttämättä olisi yritykselle kannattavaa. Kun välityksessä on ollut myös kalliimpia asuntoja suuremmilla palkkioilla, keskiarvo tekee toiminnasta kannattavaa. Näin, vaikka työ eri kokoisten asuntojen välittämisessä on suunnilleen yhtä suuri. Toimeksiantojen hoitamiseen käytetty aika ja vaiva vaihtelevat muistakin syistä kuin asunnon koosta johtuen. Erilaisten ja eri kokoisten toimeksiantojen keskiarvo määrää sen, kuinka montaa asiakasta yksi vuokravälittäjä voi palvella.

Yleisesti ottaen vuokravälityksen hinta muodostu muun muassa myytävästä asiantuntemuksesta ja kokemuksesta, työtunneista, asiakirjoista, valokuvista, yrityksen kuluista (joita on lukematon määrä) ja yrityksen katteesta. Lopulta ratkaisevaa on kuitenkin se, kuinka arvokkaaksi asiakas saamansa palvelun kokee. Mitä sinä olet valmis maksamaan vuokravälityksestä?