Kannattaako vuokravälittäjä?

Vuokravälittäjä Jyväskylä Vuokranurkka
Kannattaako vuokravälittäjä? Akvarelli: Mika Pekkanen

Asunnon vuokraaminen voi joskus olla vaivalloinen prosessi, joka vaatii aikaa, osaamista ja paneutumista. Monet vuokranantajat pohtivatkin, kannattaisiko palkata vuokravälittäjä, vai olisiko parempi hoitaa asunnon vuokraaminen itse. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miksi vuokravälittäjän käyttö voi olla hyödyllistä ja mitä etuja se voi tarjota.

1. Asiantuntemus ja markkinatuntemus

Vuokravälittäjät ovat ammattilaisia, jotka tuntevat paikallisen asuntomarkkinan. Heillä on yleensä tietoa alueen vuokratasosta, kysynnästä ja tarjonnasta. Tämä asiantuntemus auttaa välittäjiä asettamaan vuokran heti oikealle tasolle, mikä on keskeistä nopean vuokrauksen kannalta. Vuokravälittäjät myös tietävät, kuinka markkinoida asuntoa tehokkaasti, jotta se saa näkyvyyttä ja kiinnostusta potentiaalisten vuokralaisten keskuudessa. Nämä kaikki asiat vaikuttavat siihen, että asunto todennäköisesti saadaan vuokrattua nopeammin.

2. Aikaa säästyy

Asunnon vuokraaminen voi vaatia pahimmillaan merkittävän määrän aikaa ja vaivaa. Vuokravälittäjä hoitaa kaikki käytännön järjestelyt, kuten esittelyt ja vuokrasopimuksen laatimisen. Se vapauttaa vuokranantajan aikaa ja energiaa muihin asioihin. Erityisesti välittäjän käytöstä hyötyy, jos itse asuu toisella paikkakunnalla tai jos asuntoja on paljon. Samalla paikkakunnallakin asuvat käyttävät usein välittäjää vaivattomuuden vuoksi.

3. Vuokravälittäjä auttaa valitsemaan vuokralaiset

Vuokravälittäjät tekevät luottotietojen tarkistukset ja varmistavat, että vuokralainen täyttää asetetut kriteerit. Välittäjillä on yleensä kokemusta satojen asuntojen vuokrauksesta. Siksi he osaavat erottaa parhaat vuokralaisehdokkaat huonompien joukosta kysymällä oikeita asioita ja tekemällä juuri oikeat selvitykset. Tämä vähentää riskejä, kuten maksamattomia vuokria tai vahinkoja asunnossa. Lopullisen päätöksen vuokralaivalinnasta tekee yleensä kuitenkin asunnon omistaja välittäjän antamien tietojen ja suositusten pohjalta.

4. Ongelmien ratkaisu ja riitojen ehkäisy

Vuokravälittäjät ovat yleensä kokeneita ongelmanratkaisijoita vuokrausasioissa. Jos eteen tulee kinkkisiä kysymyksiä tai muita ongelmia, välittäjällä on usein niistä kokemusta ja he osaavat toimia tilanteessa asianmukaisesti. Välittäjän läsnäolo voi myös ehkäistä konflikteja vuokranantajan ja vuokralaisen välillä, koska hän toimii usein välikätenä ja auttaa selkeyttämään kommunikaatiota.

5. Juridinen tietämys

Vuokraukseen liittyvä lainsäädäntö on laaja ja sen tunteminen auttaa välttämään sudenkuoppia, stressiä ja ansionmenetyksiä. Laillistettu vuokravälittäjä (LVV) on perehtynyt lakiin, asetuksiin ja hyvän vuokraustavan periaatteisiin. Välittäjä laatii vuokrasopimuksen, jossa otetaan kaikki tarvittavat asiat huomioon. Monet vuokrausehdot voivat olla sellaisia, että niiden kirjaamatta jättäminen tai väärin kirjaaminen voi tulla kalliiksi vuokranantajalle. Hyvä vuokravälittäjä pysyy asiakkaansa tukena myös vuokrasuhteen aikana ja neuvoo aina, jos eteen tulee lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Yhteenveto

Vaikka jotkut vuokranantajat saattavat pohtia vuokravälittäjän palkkaamisen tarpeellisuutta, monille se osoittautuu erittäin hyödylliseksi investoinniksi. Vuokravälittäjän ammattitaito, kokemus ja palvelut voivat säästää aikaa, vähentää riskejä ja tehdä asunnon vuokraamisesta vaivattomampaa.

Vuokravälittäjä Jyväskylä

Ota yhteyttä
Vuokranurkka Oy
Jyväskylä

050 350 8310
info@vuokranurkka.fi